Plats för begravning

Begravningsceremonin hålls oftast i en kyrka eller i ett kapell, men kan även hållas på annan plats. Några formella krav finns inte utan valet följer oftast den trosinriktning som tillämpas.