Placering vid ceremoni

Vid begravningar sitter de närmast anhöriga och släktingar i regel på en sida, i Skåne oftast den vänstra och övriga gäster på motsatta sidan. Avvikelser kan givetvis förekomma både traditionsbundna samt praktiska skäl. Du kan också ha reserverade platser för olika personer i ceremonilokalen.