Musik / Agenda

Ett av de val du står inför när du planerar en begravning, är vilken typ av musik som ska spelas. Orgelmusik inleder och avslutar oftast en traditionell begravnings-gudstjänst. Solosång, körsång eller cd-musik är också vanligt. Har du önskemål om solister eller cd-musik kan vi hjälpa till med detta.

Ett tryckt program fyller flera funktioner. Begravningsgästerna kan lugnt följa programmet. Fakta såsom den avlidnes namn, födelsedata, symbol samt i vilken ordning de olika momenten i begravningsceremonin kommer och vilka som är medverkande kan vara delar av innehållet. För många utgör programbladet ett minne som kommer att sparas.