Gravplats / Gravsten

Det vanligaste är att man gravsätts i en grav eller minneslund i hemkommunen.

Det finns olika typer av gravar. Det finns gravar som är avsedda för en eller flera urnor och/eller kistor.

Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens bestämmelser. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus. Generellt så får man inte närvara vid gravsättning i minneslund.

Som alternativ att gravsätta på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd krävs dock från länsstyrelsen.