Begravningsform

I vilken ordning skall begravningen hållas? Är den avlidne medlem i något religöst samfund/kyrka eller kanske önskas det en borglig begravning.

Jordbegravning eller kremation

Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Kremation eller eldbegängelse, innebär att kistan med den avlidne bränns och askan gravsätts vid ett senare tillfälle.